“ปลูกกัญ” แจ้งปลูกกัญชา ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน

จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีผลบังคับใช้ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2%  ประชาชนสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพียงแต่จดแจ้งนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง ให้แก่ประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” และเว็บไซต์ http://plookganja.fda.moph.go.th โดยแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android เพื่อออกใบรับจดแจ้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 

 วิธีการในการจดแจ้ง แบ่งเป็น 2 รูปแบบ
1. ประชาชนสามารถจดแจ้งได้ด้วยตนเอง
2. เจ้าหน้าที่รับจดแจ้งแทน

โดยจดแจ้งเพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ  คือ
1. ลงทะเบียน
2. จดแจ้งตามวัตถุประสงค์
3. รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์
 
ซึ่งจะทำให้ทราบจำนวนและแหล่งที่ปลูกกัญชา และกัญชงทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ประกอบการแสวงหาวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานออกสู่ตลาด เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

ขั้นตอนการลงทะเบียนจดแจ้งปลูกกัญชา กัญชง ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

เข้าใช้งานผ่าน https://plookganja.fda.moph.go.th/ จากนั้นเลือกหัวข้อ “จดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง”

สำหรับการใช้งานครั้งแรกให้ผู้ใช้งานเลือกคลิกที่ “ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้? ลงทะเบียน” จากนั้นจะเจอหน้าต่าง นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากอ่านทำความเข้าใจแล้วให้ผู้ใช้งานเลือก “ยินยอมข้อมูล” และคลิกตอบ “ตกลง”

 

จากนั้น กรอกเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ เพื่อลงทะเบียนจดแจ้ง ซึ่งระบบจะส่งรหัส OTP มาที่เบอร์โทรศัพท์ของเราที่ลงทะเบียน ซึ่งระบบจะพาไปที่หน้าที่ให้เรา ตั้งรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน 

ระบบจะนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลส่วนตัว เราสามารถกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เมื่อเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลย โดยระบบจะแสดงผลข้อมูล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จากนั้นให้ทุกท่านกด "ขอจดแจ้งการปลูกกัญชา กัญชง" ได้เลย Kiralık bahis sitesi

 

เลือก ... วัตถุประสงค์การปลูก

  • เพื่อใช้ดูแลสุขภาพ
  • เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน
  • เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์

กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนนะคะ ^______^

 

ตัวอย่างเอกสารจดแจ้งการปลูกกัญชา กัญชง

  • ระบบจะออกเลขจดแจ้งให้อัตโมมัติ จากตัวอย่าง 65-1-1-0000003
  • ประเภทการจดแจ้ง  วันที่บันทึก วันที่รับแจ้ง
  • สิ่งที่ปลูก กัญชา หรือ กัญชง ตลอดจนจำนวนต้นที่ต้องการปลูก
  • เหตุผลในการปลูก และสถานที่ปลูก

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและภาพประกอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

<a href="https://www.sexzporn.com/porn/porn-hindi/" title="porn hindi">porn hindi</a>