MDCU MED U MORE แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ ความรู้ทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดตัว “MDCU Med U More” แพลตฟอร์ม Online Learning เผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์แบบไร้ขีดจำกัด เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ครบครันองค์ความรู้ทางการแพทย์สำหรับกลุ่มแพทย์ พยาบาล เภสัช นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณชน

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า “The Faculty of Medicine of Chulalongkorn University มีเป้าหมายที่จะเป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์มาตรฐานระดับนานาชาติ ที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ในบริบทของ Lifelong Learning เปลี่ยนแปลงความรู้ทางการแพทย์ที่ไม่จำกัดเพียงในตำรา ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบการศึกษา สร้างความเท่าเทียมด้านสาธารณสุข สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสาธารสุขในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ เป็นผู้นำศูนย์กลาง International Community ทางการแพทย์ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการอย่างครบวงจร จึงได้สร้างแพลตฟอร์ม Online Learning Platform ในชื่อ “MDCU Med U More” มาเพื่อตอบโจทย์และสอดรับกับโลกแห่งการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมข้อมูลที่ครอบคลุม สามารถเรียนรู้และเข้าถึงได้จากทุกที่บนโลกนี้ผ่านออนไลน์”

MDCU Med U More เป็นแพลตฟอร์มที่จะมีรูปแบบของคอนเทนต์ความรู้ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ

  • VDO Course เรียนออนไลน์ มากกว่า 200 คอร์ส และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่จะเผยแพร่วิดีโอที่รวบรวมความรู้จากอาจารย์แพทย์ในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ Video clip และจะได้รับ Certificate เมื่อเรียนจบ โดยล็อกอินสมัครเรียนได้ที่ https://MedUMore.org   
  • ประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่บูรณาการองค์ความรู้ทางการแพทย์ รวบรวมท่านวิทยากรชั้นนำมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ
  • Infographic ความรู้ทางการแพทย์ มากกว่า 1,400 ชิ้น

ที่มาของโครงการ

ด้วยนโยบายการยกระดับโรงเรียนแพทย์ที่ตอบโจทย์การจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มุ่งเน้นการส่งเสริม Life Long Learning ด้วยการจัดการประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่และจัดสร้าง Online learning platform ครอบคลุมมิติอันหลากหลายและลุ่มลึก รองรับการใช้งานทุกรูปแบบการศึกษา ตอบโจทย์ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำกัดเพียงในตำรา ปลดล็อกสู่การเชื่อมโยงมิติทางสังคม วิถีชีวิต การแพทย์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทั้งระดับประเทศและระดับโลก ตลอดจนการประชุมวิชาการ ด้วยการจัดการความรู้ทางการแพทย์ขององค์กรเพื่อผสานองค์ความรู้ในหลักสูตร ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของบุคลากร นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องต่อยอดแตกแขนงขึ้นเป็นทักษะทางชีวิตที่สามารถเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด สู่การเผยแพร่องค์ความรู้ทุกมิติบน Digital Platform ที่มีมาตรฐานเชื่อมต่อผู้ใช้งานทั่วโลกให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว ต่อเนื่อง และปลอดภัย

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนขององค์กรและสาธารณชน สร้างการรับรู้ถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางการแพทย์ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการอย่างครบวงจร และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ขับเคลื่อนการเรียนรู้ในบริบทของ Lifelong Learning ด้วย Online Platform และการจัดประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ บูรณาการองค์ความรู้ทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบการศึกษา และสร้างความเท่าเทียมด้านสาธารณสุข รวมทั้งเป็นผู้นำศูนย์กลาง International Community อีกด้วย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้จัด “โครงการจัดทำ Online Learning Platform” ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์แบบไร้ขีดจำกัด ต่อกลุ่มแพทย์ พยาบาล เภสัช นิสิตนักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ และ สาธารณชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สร้าง Online Learning Platformที่ทันสมัยและให้บริการอย่างครบวงจร
2. สร้างและจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายสู่ Platform ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นระบบ
3. เผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์ทุกมิติบน Online Platform ที่เชื่อมต่อผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
4. การจัดประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
5. ขับเคลื่อนการเรียนรู้ทางการแพทย์แบบ Lifelong Learning ด้วย Online Platform

สิทธิพิเศษสำหรับแพทย์ นิสิต นักศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รับคอร์สฟรี หรือ ส่วนลดพิเศษในฐานะบุคลากรภายใน เพียงท่านสมัครสมาชิกด้วย email ดังต่อไปนี้ @student.chula.ac.th @chula.ac.th @chulahospital.org @chula.md

Yearly Member: ราคาเพียง 1,200 บาท ประกอบด้วย เนื้อหาจากประชุมวิชาการชั้นนำ MDCU Congress2021 MDCU Congress2020 ประชุมวิชาการอื่นๆ แบบจัดเต็มมากกว่าร้อยคอร์ส และคอร์สใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นทุกเดือน เหมาะสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ดูได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอด 1 ปี

* Yearly Member ไม่รวมคอร์สที่มีราคามากกว่า 1,200 บาท อาทิเช่น Basic Science Review, Med Ed series 101, เคล็ดลับการนำเสนอทางวิชาการให้ถูกใจผู้ฟัง, Towards Higher Academic Position, Chula bedside skill series, Introduction course for Thrombectomy treatment in Acute Ischemic Stroke, Monkeypox Part 2

เนื้อหาการเรียนรู้ “MDCU Med U More”สามารถเข้าถึงได้ 360 องศา ทั้งในรูปแบบวิดีโอและการใช้ระบบ 3D Animation Augmented Reality และ Virtual Reality ที่สามารถเห็นภาพเสมือนจริงเข้ามาเป็นหนึ่งในสื่อการเรียนรู้ ซึ่งในแพลตฟอร์มจะมีความรู้ทางการแพทย์ การแพทย์เฉพาะทาง ข้อแนะนำการดูแลสุขภาพ ผลงานวิจัยสำคัญและการประชุมวิชาการ รวมถึงเนื้อหาเพื่อการพัฒนาตัวเอง Soft Skill เทคโนโลยี และนวัตกรรมโลกอนาคต รองรับการเรียนในทุกรูปแบบ Online Courses, Live Training และการบรรยายจากการประชุมวิชาการต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องผ่านอุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ความต้องการข้อมูลด้านสาธารณสุข การแพทย์ บทเรียนสำหรับนิสิตแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์แบบ Lifelong Learning

ขอบคุณข้อมูล
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.medumore.org
https://www.facebook.com/MDCUMedUMore
LINE Official: @MDCUMedUMore