มอบรางวัล The Best Salesman 2012

มอบรางวัล The Best Salesman 2012

          ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ บริษัท เซเรบอส แปซิฟิค จำกัด ร่วมกับ คุณสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล The Best Salesman 2012 ให้แก่พนักงานที่ทำยอดขายได้สูงสุด มีวินัยและจรรยาบรรณในการเป็นนักขายที่ดี ณ ห้องประชุม บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อไม่นานมานี้