“พรีม่า” ปันน้ำใจให้แก่ “เด็กพิเศษ สภากาชาดไทย”

“พรีม่า” ปันน้ำใจให้แก่ “เด็กพิเศษ สภากาชาดไทย”

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) ร่วมบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ให้แก่น้อง ๆ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ สภากาชาดไทย ด้วยความตระหนักดีว่า เยาวชนคืออนาคตของชาติ และเล็งเห็นว่ายังมีน้อง ๆ ที่ทุกข์ทรมานจากโรคทางสมอง โรคเรื้อรัง รวมไปถึงโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมและโรคที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กพิเศษและครอบครัวได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปในอนาคต