หัวข้อ
Get Up
ผู้ที่ได้รับยากลุ่ม Statins สำหรับการป้องกันปฐมภูมิ หากมี LDL-C ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 40 จะถือว่าไม่เพียงพอที่จะป้องกัน และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ [โพสต์เมื่อ 05-07-2562] อ่านเรื่องนี้
แอปพลิเคชันคัดกรองการได้ยินผิดปกติ [โพสต์เมื่อ 05-07-2562] อ่านเรื่องนี้
การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพียงวันละครั้งก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองแล้ว [โพสต์เมื่อ 05-07-2562] อ่านเรื่องนี้
คำแนะนำการรักษาภาวะอ้วนเกินสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ปฐมภูมิในปัจจุบัน [โพสต์เมื่อ 05-07-2562] อ่านเรื่องนี้
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยติดตามผู้ป่วยแบบเฉพาะราย [โพสต์เมื่อ 11-06-2562] อ่านเรื่องนี้
การใช้ Telemedicine ในการแจ้งข่าวร้ายแก่ผู้ป่วยว่าเป็นโรคร้ายแรงเกินกว่าจะรักษาได้ ทำให้ญาติไม่พอใจเป็นอย่างมาก [โพสต์เมื่อ 11-06-2562] อ่านเรื่องนี้
การรับประทานอาหารบางชนิดอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ [โพสต์เมื่อ 11-06-2562] อ่านเรื่องนี้
ความสัมพันธ์ของการสัมผัสมลพิษทางอากาศกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคจิตในวัยรุ่น [โพสต์เมื่อ 11-06-2562] อ่านเรื่องนี้
ความดันโลหิตสูงช่วงวัยรุ่นโยงโรคไตวัยกลางคน [โพสต์เมื่อ 30-04-2562] อ่านเรื่องนี้
เอฟดีเอยกระดับควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า [โพสต์เมื่อ 30-04-2562] อ่านเรื่องนี้
นอนกลางวันช่วยลดความดันโลหิต [โพสต์เมื่อ 30-04-2562] อ่านเรื่องนี้
เครียดงานเพิ่มเสี่ยงเบาหวานในผู้หญิง [โพสต์เมื่อ 30-04-2562] อ่านเรื่องนี้
สหรัฐอเมริกาอนุมัติยา Trifluridine/Tipiracil ในข้อบ่งชี้โรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่ผ่านการรักษามาก่อน [โพสต์เมื่อ 30-04-2562] อ่านเรื่องนี้
นักวิทยาศาสตร์พัฒนาวัสดุปิดแผลสุดล้ำ [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
นิวยอร์กออกโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้างบ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
Candida albicans อาจส่งผลร้ายต่อสมอง [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
เผยสารพิษเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
อุตสาหกรรมเกมวอน WHO ชะลอตีตราโรคติดเกม [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
ปัญหาการนอนอาจเสี่ยงอัลไซเมอร์ [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
1 ใน 20 ของโรคมะเร็งเกิดจากภาวะโรคอ้วน [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้