ฉบับ 546 ประจำเดือน ตุลาคม 2566
ฉบับ 303 ประจำเดือน ตุลาคม 2566
ฉบับ 303 ประจำเดือน ตุลาคม 2566

โครงการอบรม Dashboard and Data Visualization Skills for Pharmacists รุ่นที่ 2 (Onsite)

Kiralık bahis sitesi

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรม Dashboard and Data Visualization Skills for Pharmacists (from Data to Precision Pharmacy) รุ่นที่ 2 (Onsite) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม อ่านเรื่องนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ" TRUES workshop on Evidence Synthesis of Health Intervention 2023 for Beginner" 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ" TRUES workshop on Evidence Synthesis of Health Intervention 2023 for Beginner" ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม อ่านเรื่องนี้

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯ จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2566
ID Practice in the Post Pandemic Era

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2566 ครั้งที่ 26 ภายใต้ธีม “ID Practice in the Post Pandemic Era” ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมพีช อ่านเรื่องนี้

งานประชุมวิชาการสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 8
Practical Knowledge for the Next Normal Era: An Upcoming Step of Ambulatory Medicine

สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ Practical Knowledge for the Next Normal Era: An Upcoming Step of Ambulatory Medicine ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2566 ณ อ่านเรื่องนี้

Bahis sitesi kiralama

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2566

  34th  Annual Scientific Meeting of Thai Urological Association (TUA) under the Royal Patronage ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา อ่านเรื่องนี้

2nd International Conference on Thammasat University Health Science
"The Next Wave of Health Sciences and Innovation"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd International Conference on Thammasat University Health Science (ICTUHS) "The Next Wave of Health Sciences and อ่านเรื่องนี้