ฉบับ 549 ประจำเดือน มกราคม 2567
รายละเอียด
รายละเอียด

Antalya escort Çanakkale escort Trabzon escort>RCST2024 : Multidisciplinary Approaches in Surgery

&

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 49 ภายใต้ Theme “Multidisciplinary Approaches in อ่านเรื่องนี้

Siriraj Con SICMPH 2024 Theme: Healthcare Sustainability

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข Siriraj Con SICMPH 2024 Theme: Healthcare Sustainability วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 ณ อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32  “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากแล็บสู่ชีวิต”

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารฯ Most Frequently Asked Topic in Gastroenterology and Hepatology

สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา – เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ Most อ่านเรื่องนี้

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ประเทศไทย และ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่กุมารเวซศาสตร์ ครั้งที่ 89 “Leveling up Pediatric Practices in the Changing World”

 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ประเทศไทย และ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่กุมารเวซศาสตร์ ครั้งที่ 89 “Leveling up Pediatric Practices in the Changing World” ระหว่างวันที่ อ่านเรื่องนี้

40 Annual Meeting of the Royal College of Physicians of Thailand Theme: The Essence of Internal Medicine Kiralık bahis sitesi

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 40 Annual Meeting of the Royal College of Physicians of Thailand Theme: The Essence of Internal Medicine ระหว่างวันที่ 24-27 อ่านเรื่องนี้

The 6th Ramathibodi Pediatric Critical Care Medicine Review 2024 kiralık bahis siteleri

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานประชุม The 6th Ramathibodi Pediatric Critical Care Medicine Review 2024 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อ่านเรื่องนี้