ฉบับ 536 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ฉบับ 293 ประจำเดือนธันวาคม 2565
ฉบับ 293 ประจำเดือนธันวาคม 2565

นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์ฯ คนใหม่ไฟแรง เดินหน้าภารกิจยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย เผยทิศทางการพัฒนาปี 66 พลิกโฉมแนวคิดการทำงานรูปแบบใหม่ มั่นใจเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสาธารณสุขไทย

โรคกระดูกและข้อจัด เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโลก จากอุบัติการณ์ของโรคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อ่านเรื่องนี้

Evden Eve Nakliyatการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566 Update in Pediatric Nephrology 2023

ชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธีโรคไตแห่งประเทศไทย จัดอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ Update in Pediatric Nephrology 2023 รูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Online ระหว่างวันที่ 15-17 อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 10 Essential Knowledge in Emergency Care: Shortcut ER 2023

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 (10th Essential Knowledge in Emergency Care: Shortcut ER 2023) รูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Online อ่านเรื่องนี้

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 Oriental Medicine and Sciences Conference 2023

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 Oriental Medicine and Sciences Conference 2023 วันที่ 25 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ทั้ง Oral อ่านเรื่องนี้

The 12th Siriraj Neuroscience Annual Conference (SNAC) “Essentials in Common Neurological IPD Consultations”

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดประชุมวิชาการ The 12th Siriraj Neuroscience Annual Conference (SNAC) ภายใต้ธีม “Essentials in Common Neurological IPD อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 37 ประจำปี 2566 “Next Normal and Update in Surgical Management”

การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 37 ประจำปี 2566 จัดโดยภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ธีม อ่านเรื่องนี้

The 25th Bangkok International Symposium on HIV Medicine 2023

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการ The 25th Bangkok International อ่านเรื่องนี้