ฉบับ 530 ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ฉบับ 288 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ฉบับ 288 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

kaçak iddaa rulet siteleriThe 6th Biennial Clinico-Radiologic-Pathologic Correlation

หน่วยรังสีวินิจฉัยโรคทรวงอก สาขารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมวิชาการโรคปอดชนิดวินิจฉัยยาก จัดการประชุมวิชาการ The อ่านเรื่องนี้

casino siteleriDST Mid-Year Meeting 2022 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

            สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดการประชุมกลางปี 2565 “DST Mid-Year Meeting 2022” ขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ชั้น 23 โรงแรมเซนทารา อ่านเรื่องนี้

twitch viewer bot

การฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม รุ่นที่ 2

  Escort Bayan İzmir Diyarbakır Merkez Escort อ่านเรื่องนี้

Updated pharmacotherapy; Integration of knowledge into clinical practice 2022 ระหว่าง วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดการประชุมรูปแบบออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Updated pharmacotherapy; Integration of knowledge into clinical practice 2022 ระหว่าง วันที่ 21-22 อ่านเรื่องนี้

soap 2 day

การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง Interactive, case-based learning to improve patient care for MAP (Metabolic อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการ “ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 20”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 20 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Webinars ระหว่าง วันที่ 18-19 มิถุนายน อ่านเรื่องนี้