ฉบับ 549 ประจำเดือน มกราคม 2567
ฉบับ 305 ประจำเดือน ธันวาคม 2566
ฉบับ 305 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

 

.การประชุมใหญ่กุมารเวซศาสตร์ ครั้งที่ 89 “Leveling up Pediatric Practices in the Changing World

 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ประเทศไทย และ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่กุมารเวซศาสตร์ ครั้งที่ 89 “Leveling up Pediatric Practices in the Changing World” ระหว่างวันที่ อ่านเรื่องนี้

şehirler arası nakliyat40 Annual Meeting of the Royal College of Physicians of Thailand Theme: The Essence of Internal Medicine

 

<

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 40 Annual Meeting of the Royal College of Physicians of Thailand Theme: The Essence of Internal Medicine ระหว่างวันที่ 24-27 อ่านเรื่องนี้

betlike.coThe 6th Ramathibodi Pediatric Critical Care Medicine Review 2024 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานประชุม The 6th Ramathibodi Pediatric Critical Care Medicine Review 2024 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อ่านเรื่องนี้

Türkçe Altyazılı Porno Grup SexSURGERY 101 WHAT INTERN NEED TO

กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2567 “  SURGERY 101 WHAT INTERN NEED TO KNOW ”  ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25-วันศุกร์ที่ 26 อ่านเรื่องนี้

 

1xbet-1xir.com

1xbete.org

Advances in Rheumatology 2024: New Horizons and Breakthroughs

 

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ครั้งที่ 39 ภายใต้หัวข้อ “Advances in Rheumatology 2024: New Horizons and Breakthroughs” ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2567 ณ อ่านเรื่องนี้

Emergency in Pediatric Cardiology

สมาคมโรคหัวใจเด็ก (ประเทศไทย) จัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี  พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ “Emergency in Pediatric Cardiology” ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมชั้น 27 อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการประจำปี 2567 ศูนย์การแพทย์กาญจนาฯ ครั้งที่ 12

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “Team Work Makes Dream Work อ่านเรื่องนี้