ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ มอบรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น และอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ มอบรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น และอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.. 2557

เมื่อเร็ว ๆ นี้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี ในหัวข้อ “From Bench to Bedside and Beyond” “การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ” ซึ่งภายในงานนอกจากมีการประชุมวิชาการแล้ว ยังมีพิธีมอบวุฒิบัตรและบัตรสมาชิกภาพของราชวิทยาลัย (fellowship, FRCPT) แก่อายุรแพทย์ที่สอบได้วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปและสาขาต่อยอดต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2556 พิธีมอบสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสมาชิกอายุรแพทย์ทรงคุณวุฒิ พิธีมอบรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น และอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่นประจำปีประเภทต่าง ๆ

.นพ.เกรียง ตั้งสง่า อดีตประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีต่อท่านสมาชิกกิตติมศักดิ์ ผู้ทรงวุฒิ สมาชิกใหม่ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทุกท่าน ซึ่งท่านสมาชิกกิตติมศักดิ์ และอายุรแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ล้วนมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ สมควรที่ทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จะยกย่องและเชิดชูเกียรติคุณของท่านเหล่านี้

.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการสรรหาอายุรแพทย์ดีเด่น กล่าวว่า ถือเป็นภารกิจสำคัญในทุก ๆ ปีที่ทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จะสรรหาสมาชิกอายุรแพทย์ที่มีผลงานประกอบคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับต่อสังคมในวงกว้าง โดยคณะอนุกรรมการสรรหาอายุรแพทย์ดีเด่น ซึ่งประกอบด้วยอายุรแพทย์ดีเด่นในอดีตทั้งหมดเป็นผู้สรรหา เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีงามสำหรับสมาชิกอายุรแพทย์ใหม่

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 ด้านครูแพทย์คือ ..นพ.สมพนธ์ บุณยคุปต์ ด้านวิชาการคือ .พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ ด้านบริการคลินิกคือ รศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ด้านบริการชุมชนคือ นพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ และรางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ได้แก่ รศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ, ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, นพ.เอลวิล เพชรปลูก, พญ.เพชรดี โอฬารริกสุภัค

 

lifta 5 mg jigolo şirketleri jigolo siteleri jigolo ajansı jigolo şirketleri jigolo şirketleri jigolo siteleri jigolo siteleri jigolo şirketleri jigolo siteleri jigolo şirketleri mecidiyeköy escort bağlama büyüsü mecidiyeköy escort istanbul travesti avcilar escort tuzla escort buca escort buca escort izmir escort dubai escorts turk porno amator porno

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่