หัวข้อ
รายงานพิเศษ
ศูนย์ไตเทียม บี. บราวน์ ย้ำทุกความเชื่อมั่น ร่วมปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลกสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในฐานะผู้นำด้านบริการฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียมที่มีชื่อเสียงมาตรฐานจากเยอรมนี [โพสต์เมื่อ 15-09-2564] อ่านเรื่องนี้
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการร่วม 2 หลักสูตร เพื่อสร้างนักฉุกเฉินการแพทย์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา [โพสต์เมื่อ 10-06-2564] อ่านเรื่องนี้
เจาะลึกโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA โรคหายากในเด็กที่ยังรอความหวัง [โพสต์เมื่อ 09-04-2564] อ่านเรื่องนี้
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลม.มหิดล และ Johns Hopkins University, School of Nursing ตั้ง “ศูนย์วิจัยผู้ป่วย NCDs” แห่งแรกของประเทศไทย  [โพสต์เมื่อ 26-03-2564] อ่านเรื่องนี้
บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการแพทย์แห่งปี 2020 (Quality Persons of the Year 2020) [โพสต์เมื่อ 23-02-2564] อ่านเรื่องนี้
การอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล ในด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ครั้้งที่่ 2 [โพสต์เมื่อ 27-01-2564] อ่านเรื่องนี้
บี. บราวน์ แบ่งปันความเชี่่ยวชาญแก่พยาบาลไทยจับมือชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายจัดตั้งโครงการ Poster Excellence Award เพื่่อพัฒนาศักยภาพ [โพสต์เมื่อ 27-01-2564] อ่านเรื่องนี้
บี. บราวน์ ร่วมแบ่งปันความเชี่ยวชาญ ​พร้อมส่งเสริม สนับสนุน เดินหน้าปกป้องประเทศไทยจากวิกฤต COVID-19 [โพสต์เมื่อ 27-01-2564] อ่านเรื่องนี้