หัวข้อ
โลกกว้างทางแพทย์
Pharmacotherapy for Esophagitis and GERD [โพสต์เมื่อ 06-10-2564] อ่านเรื่องนี้
เครื่องมือต้นทุนต่ำในการประเมินภาวะหูชั้นกลางอักเสบในร้านยาหรือสถานปฏิบัติการปฐมภูมิ [โพสต์เมื่อ 06-10-2564] อ่านเรื่องนี้
การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของการใช้อิมมูนบำบัดชนิดอมใต้ลิ้นในการรักษาผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดที่เกิดร่วมกับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จากไรฝุ่นเปรียบเทียบกับการรักษาแบบมาตรฐานในประเทศไทย [โพสต์เมื่อ 06-10-2564] อ่านเรื่องนี้
ห้องพักผู้ป่วยต้นแบบที่สามารถควบคุมค่าพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศภายใน: การศึกษานำร่องในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร [โพสต์เมื่อ 06-10-2564] อ่านเรื่องนี้
The current affairs related to COVID19 vaccinations [โพสต์เมื่อ 01-04-2564] อ่านเรื่องนี้
Do you consider treating obese/overweight patients with vascular disease with Rivaroxaban and ASA? [โพสต์เมื่อ 01-04-2564] อ่านเรื่องนี้
The Evolving Immunotherapy Landscape and the Epidemiology, Diagnosis, and Management of Cardiotoxicity [โพสต์เมื่อ 01-04-2564] อ่านเรื่องนี้
ข้อมูลสำคัญล่าสุดเกี่ยวกับ COVID-19 vaccine [โพสต์เมื่อ 01-04-2564] อ่านเรื่องนี้
Omalizumab for the Treatment of Chronic Idiopathic Urticaria: Systematic Review of the Literature [โพสต์เมื่อ 01-04-2564] อ่านเรื่องนี้
Calling for a new Framingham score: Is machine learning in CV risk assessment the key for improved outcome prediction? [โพสต์เมื่อ 01-04-2564] อ่านเรื่องนี้
Ten things to know about ten cardiovascular disease risk factors [โพสต์เมื่อ 01-04-2564] อ่านเรื่องนี้
E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis [โพสต์เมื่อ 01-04-2564] อ่านเรื่องนี้
ผลประเมินการแยกโรคคอหอยอักเสบและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันโดยใช้เครื่องมือทำนายโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Group A Streptococci ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง [โพสต์เมื่อ 07-01-2564] อ่านเรื่องนี้
วิธีตรวจไวรัสในอากาศสำหรับบริบทโรงพยาบาลของประเทศไทย [โพสต์เมื่อ 07-01-2564] อ่านเรื่องนี้
วิธีถ่ายภาพช่องปากและลำคอด้วยตนเองเพื่อใช้แยกโรคคออักเสบสำหรับงานเภสัชกรรมชุมชน [โพสต์เมื่อ 07-01-2564] อ่านเรื่องนี้
การวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยบริหารยาหยอดตาสำหรับประชาชนทั่วไป [โพสต์เมื่อ 07-01-2564] อ่านเรื่องนี้
ข้อมูลเปรียบเทียบการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายในผู้สูงอายุและไม่สูงอายุของประเทศไทย [โพสต์เมื่อ 26-02-2563] อ่านเรื่องนี้
โรคไซนัสอักเสบเรื้อรังเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง? [โพสต์เมื่อ 26-02-2563] อ่านเรื่องนี้
ปัจจัยทำนายภาวะไซนัสอักเสบเฉียบพลันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย [โพสต์เมื่อ 26-02-2563] อ่านเรื่องนี้
ปัญหาสุขภาพอันเกี่ยวเนื่องมาจากการท่องเที่ยวในประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ [โพสต์เมื่อ 26-02-2563] อ่านเรื่องนี้