หัวข้อ
In Focus
จีอี เฮลธ์แคร์ (GE HealthCare) ย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์ ด้วยโซลูชันดิจิทัลและเทคโนโลยีที่แม่นยำ เข้าถึงครอบคลุมทุกกลุ่ม ภายใต้คุณภาพความใส่ใจและปลอดภัย [โพสต์เมื่อ 07-03-2566] อ่านเรื่องนี้
InfoComm Southeast Asia – Back In-person [โพสต์เมื่อ 27-10-2565] อ่านเรื่องนี้
TAIWAN EXCELLENCE เสนอโซลูชันเพื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมทางการแพทย์อัจฉริยะ [โพสต์เมื่อ 07-09-2565] อ่านเรื่องนี้
Genomics ทิศทางการแพทย์อนาคต [โพสต์เมื่อ 09-04-2564] อ่านเรื่องนี้
โคซี่-แอมป์ COXY-AMP ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี [โพสต์เมื่อ 08-04-2564] อ่านเรื่องนี้
RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2021) In the distancing society, let stay connected [โพสต์เมื่อ 23-12-2563] อ่านเรื่องนี้
ศ.ดร.ราล์ฟ เอฟ ดับเบิ้ลยู บาร์เทนชลากเกอร์ และ ศ.นพ.เดวิด เมบี เจ้าของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2562 [โพสต์เมื่อ 28-01-2563] อ่านเรื่องนี้
วงการแพทย์แถลงการณ์แสดงจุดยืนค้านการโฆษณาเรื่องการตรวจพันธุกรรม “เท็จหรือแท้: โฆษณาการตรวจยีน” [โพสต์เมื่อ 04-11-2562] อ่านเรื่องนี้
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ร่วมกับสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยเผย “ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน” [โพสต์เมื่อ 03-09-2562] อ่านเรื่องนี้
ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ “การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเซลล์นักฆ่า” [โพสต์เมื่อ 05-07-2562] อ่านเรื่องนี้
สัญญาที่กรมบัญชีกลางละเมิด [โพสต์เมื่อ 05-09-2561] อ่านเรื่องนี้
สปสช.ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ รักษาโรคฮีโมฟีเลีย โดยผู้ป่วยไม่ต้องมารับแฟคเตอร์ในโรงพยาบาล [โพสต์เมื่อ 28-11-2560] อ่านเรื่องนี้
หลับสนิท ชีวิตมีสุข: Sleep Soundly, Nurture Life [โพสต์เมื่อ 25-10-2560] อ่านเรื่องนี้
สาเหตุแห่งการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 [โพสต์เมื่อ 25-10-2560] อ่านเรื่องนี้
Diabetes Care to Goal ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการที่สหประชาชาติได้กำหนด 9 เป้าหมายควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยเน้นลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2568 ซึ่ง [โพสต์เมื่อ 25-10-2560] อ่านเรื่องนี้
อ้วนกลมระทมไต [โพสต์เมื่อ 02-06-2560] อ่านเรื่องนี้
มูลนิธิทาเคดาสนับสนุนแพทย์ไทยทุกสาขาคว้า “ทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทาเคดา” บินศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น [โพสต์เมื่อ 24-04-2560] อ่านเรื่องนี้
Cancer and Acute Kidney Injury [โพสต์เมื่อ 29-03-2560] อ่านเรื่องนี้
พยากรณ์ 4 โรค 2 ภัยสุขภาพ เฝ้าระวังปี 2560 [โพสต์เมื่อ 28-02-2560] อ่านเรื่องนี้
ธรรมาภิบาลในระบบการแพทย์ ทางเลือกของสังคมไทยสังคมแนวดิ่งและแนวราบบรรยายในการประชุม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” เรื่อง “สเต็มเซลล์ทางการแพทย์และกฎหมายการแพทย์” (ตอนที่ 3) [โพสต์เมื่อ 17-01-2560] อ่านเรื่องนี้