หัวข้อ
In Focus
พยากรณ์ 4 โรค 2 ภัยสุขภาพ เฝ้าระวังปี 2560 [โพสต์เมื่อ 28-02-2560] อ่านเรื่องนี้
ธรรมาภิบาลในระบบการแพทย์ ทางเลือกของสังคมไทยสังคมแนวดิ่งและแนวราบบรรยายในการประชุม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” เรื่อง “สเต็มเซลล์ทางการแพทย์และกฎหมายการแพทย์” (ตอนที่ 3) [โพสต์เมื่อ 17-01-2560] อ่านเรื่องนี้
ธรรมาภิบาลในระบบการแพทย์ ทางเลือกของสังคมไทย สังคมแนวดิ่งและแนวราบ บรรยายในการประชุม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” เรื่อง “สเต็มเซลล์ทางการแพทย์และกฎหมายการแพทย์” (ตอนที่ 1) [โพสต์เมื่อ 03-11-2559] อ่านเรื่องนี้
เกมคลื่นสมอง พิชิตอัลไซเมอร์ [โพสต์เมื่อ 03-10-2559] อ่านเรื่องนี้
วิเคราะห์และวิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ตอนที่ 3 สรุปคำถามสำคัญที่หลายฝ่ายต้องตอบก่อนออกฎหมายนี้ [โพสต์เมื่อ 03-10-2559] อ่านเรื่องนี้
สุขสุดท้ายที่ปลายทาง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย [โพสต์เมื่อ 24-08-2559] อ่านเรื่องนี้
วิเคราะห์และวิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ตอนที่ 2) [โพสต์เมื่อ 23-08-2559] อ่านเรื่องนี้
สาธารณสุขยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม [โพสต์เมื่อ 08-08-2559] อ่านเรื่องนี้
วิเคราะห์และวิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ตอนที่ 1) [โพสต์เมื่อ 08-08-2559] อ่านเรื่องนี้
การผลักดันกฎหมายเพื่อปฏิรูปสาธารณสุข (ตอนที่ 3) [โพสต์เมื่อ 23-06-2559] อ่านเรื่องนี้
AEC กับโรคผิวหนังไร้พรมแดน [โพสต์เมื่อ 23-06-2559] อ่านเรื่องนี้
การผลักดันกฎหมายเพื่อปฏิรูปสาธารณสุข (ตอนที่ 2) [โพสต์เมื่อ 06-06-2559] อ่านเรื่องนี้
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ มอบรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น และอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 [โพสต์เมื่อ 06-06-2559] อ่านเรื่องนี้
การผลัดดันกฎหมายเพื่อการปฏิรูปสาธารณสุข (ตอนที่ 1) [โพสต์เมื่อ 25-04-2559] อ่านเรื่องนี้
ค่านิยมสีผิวขาวหรือเข้มก็ชนะได้ [โพสต์เมื่อ 25-04-2559] อ่านเรื่องนี้
คืนความสุขและรอยยิ้ม ผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ [โพสต์เมื่อ 27-01-2559] อ่านเรื่องนี้
การปฏิรูประบบสาธารณสุขในสมัย คสช. (ตอนที่ 1) [โพสต์เมื่อ 18-01-2559] อ่านเรื่องนี้
ผลสำเร็จโครงการ “๘๔ พรรษามหาราชันฯ” สร้างทีมสหสาขาบริบาลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 สู่การรักษาตามมาตรฐานสากล [โพสต์เมื่อ 01-10-2558] อ่านเรื่องนี้
“สาธารณสุขไร้พรมแดน” สื่อภาษาไทย-ยาวี สู่พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [โพสต์เมื่อ 30-09-2558] อ่านเรื่องนี้
เรียนรู้ โรคลมชัก รับมืออย่างเข้าใจ [โพสต์เมื่อ 04-09-2558] อ่านเรื่องนี้