หัวข้อ
โลกกว้างทางแพทย์
Clopidogrel ร่วมกับ Aspirin ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
เปรียบเทียบ Radical Prostatectomy และเฝ้าระวังอาการในมะเร็งต่อมลูกหมาก [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
Zoledronate ป้องกันกระดูกหักในหญิงสูงอายุกระดูกบาง [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
เปรียบเทียบ FOLFIRINOX และ Gemcitabine สำหรับ Adjuvant Therapy ในมะเร็งตับอ่อน [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
การขับโซเดียมทางปัสสาวะ ความดันโลหิต โรคหัวใจและหลอดเลือด และการเสียชีวิต [โพสต์เมื่อ 24-10-2561] อ่านเรื่องนี้
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของแม่และความเสี่ยงโรคอ้วนในบุตร [โพสต์เมื่อ 24-10-2561] อ่านเรื่องนี้
ผลจาก ACC/AHA guidelines ต่อความชุกและการรักษาความดันโลหิตสูง [โพสต์เมื่อ 24-10-2561] อ่านเรื่องนี้
ความเสี่ยงผลข้างเคียงจากการรักษาลำดับสองด้วย Sulfonylureas  [โพสต์เมื่อ 24-10-2561] อ่านเรื่องนี้
Lower Extremity Amputation ในผู้ป่วย ESRD ฟอกไต [โพสต์เมื่อ 24-10-2561] อ่านเรื่องนี้
ยาสูตรผสม 3 ตัวช่วยควบคุมความดันเลือด [โพสต์เมื่อ 24-10-2561] อ่านเรื่องนี้
Sunitinib ใน Metastatic Renal-Cell Carcinoma [โพสต์เมื่อ 24-10-2561] อ่านเรื่องนี้
ปัจจัยเสี่ยง การเสียชีวิต และผลลัพธ์ด้านหัวใจในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 [โพสต์เมื่อ 24-10-2561] อ่านเรื่องนี้
ยาต้านซึมเศร้าและอุบัติการณ์ของน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นใน 10 ปี [โพสต์เมื่อ 05-09-2561] อ่านเรื่องนี้
ความสัมพันธ์ความดันโลหิตและการเสียชีวิตในผู้สูงอายุระยะปลาย [โพสต์เมื่อ 05-09-2561] อ่านเรื่องนี้
ความเสี่ยงสโตรค 5 ปีหลัง TIA หรือหลอดเลือดสมองตีบไม่รุนแรง [โพสต์เมื่อ 05-09-2561] อ่านเรื่องนี้
Denosumab เทียบกับ Risedronate ใน Glucocorticoid-induced Osteoporosis [โพสต์เมื่อ 05-09-2561] อ่านเรื่องนี้
Atezolizumab สำหรับ Metastatic Non-squamous NSCLC [โพสต์เมื่อ 05-09-2561] อ่านเรื่องนี้
NPWT เทียบกับการทำแผลมาตรฐานในกระดูกหักแผลเปิด [โพสต์เมื่อ 05-09-2561] อ่านเรื่องนี้
ปรับ Endocrine Therapy สำหรับมะเร็งเต้านมก่อนวัยทอง [โพสต์เมื่อ 05-09-2561] อ่านเรื่องนี้
Sunitinib หรือ Sunitinib หลัง Nephrectomy ใน Metastatic Renal-Cell Carcinoma [โพสต์เมื่อ 05-09-2561] อ่านเรื่องนี้