หัวข้อ
โลกกว้างทางแพทย์
ผลลัพธ์ติดตามตัดต่อมลูกหมากเทียบกับสังเกตอาการในมะเร็งต่อมลูกหมากระยะเริ่มเป็น [โพสต์เมื่อ 25-10-2560] อ่านเรื่องนี้
Pertuzumab และ Trastuzumab ในมะเร็งเต้านม HER2-Positive ระยะเริ่มเป็น [โพสต์เมื่อ 25-10-2560] อ่านเรื่องนี้
Alendronate และความเสี่ยงสะโพกหักในผู้สูงอายุได้รับ Prednisolone [โพสต์เมื่อ 25-10-2560] อ่านเรื่องนี้
เปรียบเทียบเปลี่ยนยาและเพิ่มยาในผู้ป่วยซึมเศร้าไม่ตอบสนองต่อการรักษา [โพสต์เมื่อ 25-10-2560] อ่านเรื่องนี้
Baricitinib ในข้ออักเสบรูมาตอยด์ [โพสต์เมื่อ 24-04-2560] อ่านเรื่องนี้
Aspirin ขนาดต่ำสำหรับป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในเบาหวานชนิดที่ 2 [โพสต์เมื่อ 24-04-2560] อ่านเรื่องนี้
RASi ในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบมาก่อน  [โพสต์เมื่อ 24-04-2560] อ่านเรื่องนี้
เสริมฮอร์โมนไทรอยด์หญิงตั้งครรภ์ภาวะพร่องไทรรอยด์ฮอร์โมน [โพสต์เมื่อ 24-04-2560] อ่านเรื่องนี้
ซีทีสแกนรังสีต่ำและความเสี่ยงมะเร็ง [โพสต์เมื่อ 24-04-2560] อ่านเรื่องนี้
แคลเซียมหลอดเลือดหัวใจในผู้ใหญ่และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ [โพสต์เมื่อ 24-04-2560] อ่านเรื่องนี้
Vancomycin และ Metronidazole ในผู้ป่วย Clostridium difficile [โพสต์เมื่อ 24-04-2560] อ่านเรื่องนี้
คุมความดันเข้มงวดต่อความเร็วเดินทางราบและการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ [โพสต์เมื่อ 29-03-2560] อ่านเรื่องนี้
ฉายรังสีร่วมกับ Antiandrogen Therapy ในมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นซ้ำ [โพสต์เมื่อ 29-03-2560] อ่านเรื่องนี้
ไตรกลีเซอไรด์สูงและความเสี่ยงตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน [โพสต์เมื่อ 29-03-2560] อ่านเรื่องนี้
Closed-loop insulin ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 [โพสต์เมื่อ 29-03-2560] อ่านเรื่องนี้
ไมเกรนต่อความเสี่ยงหลอดเลือดสมองตีบและเข้ารักษาซ้ำ [โพสต์เมื่อ 29-03-2560] อ่านเรื่องนี้
Tranexamic Acid ในผู้ป่วยผ่าตัดหลอดเลือดแดงโคโรนารี [โพสต์เมื่อ 29-03-2560] อ่านเรื่องนี้
Bezlotoxumab สำหรับป้องกันการติดเชื้อ C. difficile ซ้ำ [โพสต์เมื่อ 29-03-2560] อ่านเรื่องนี้
Semaglutide Monotherapy ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 [โพสต์เมื่อ 29-03-2560] อ่านเรื่องนี้
TP53 และ Decitabine ในมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์และ MDS [โพสต์เมื่อ 28-02-2560] อ่านเรื่องนี้