หัวข้อ
โลกกว้างทางแพทย์
เปรียบเทียบระยะให้ DAPT หลังใส่ขดลวด [โพสต์เมื่อ 28-02-2560] อ่านเรื่องนี้
เปรียบเทียบเคมีบำบัดเพิ่มความเข้มข้นและเคมีบำบัดเสริมในมะเร็งเต้านมระยะแรก [โพสต์เมื่อ 28-02-2560] อ่านเรื่องนี้
GLP-1 analogues และความเสี่ยงมะเร็งเต้านมในเบาหวานชนิดที่ 2 [โพสต์เมื่อ 28-02-2560] อ่านเรื่องนี้
Semaglutide และผลลัพธ์ด้านหัวใจและหลอดเลือดในเบาหวานชนิดที่ 2 [โพสต์เมื่อ 28-02-2560] อ่านเรื่องนี้
ผลลัพธ์เสริมนมแม่บริจาคต่อพัฒนาการระบบประสาทในทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อยมาก [โพสต์เมื่อ 28-02-2560] อ่านเรื่องนี้
การเสริมออกซิเจนระยะยาวในผู้ป่วย COPD ที่มี Moderate Desaturation [โพสต์เมื่อ 28-02-2560] อ่านเรื่องนี้
Ribociclib แบบ First-Line Therapy สำหรับมะเร็งเต้านม HR-Positive [โพสต์เมื่อ 28-02-2560] อ่านเรื่องนี้
ความปลอดภัยลดยาปฏิชีวนะสำหรับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหายได้เองในบริการปฐมภูมิ [โพสต์เมื่อ 03-11-2559] อ่านเรื่องนี้
อัตราตายในผู้ป่วยโรคคุชชิงหลังโรคสงบนานกว่า 10 ปี [โพสต์เมื่อ 03-11-2559] อ่านเรื่องนี้
โรคหลอดเลือดขนาดเล็ก และความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 [โพสต์เมื่อ 03-11-2559] อ่านเรื่องนี้
เปรียบเทียบเป้าควบคุมความดันโลหิต และผลลัพท์ต่อโรคหัวใจและลหอดเลือดในผู้สูงอายุ [โพสต์เมื่อ 03-11-2559] อ่านเรื่องนี้
เปรียบเทียบ Ticagrelor และ Aspirin ในสโตรคฉับพลันและหลอดเลือดสมองตีบชั่วคราว [โพสต์เมื่อ 03-11-2559] อ่านเรื่องนี้
การสุ่มแบบปรับได้สำหรับการรักษาด้วย Veliparib-Carboplatin ในมะเร็งเต้านม [โพสต์เมื่อ 03-11-2559] อ่านเรื่องนี้
การขับโซเดียมต่อความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง [โพสต์เมื่อ 03-11-2559] อ่านเรื่องนี้
การได้รับยาระงับความรู้สึกหนึ่งครั้งก่อนอายุ 36 เดือน และผลลัพธ์ด้านระบบประสาทในวัยเด็กตอนปลาย [โพสต์เมื่อ 03-11-2559] อ่านเรื่องนี้
ระยะเริ่มให้อาหารก่อภูมิแพ้ในทารกกินนมแม่ [โพสต์เมื่อ 03-10-2559] อ่านเรื่องนี้
รูปแบบอาหารและกระดูกหักในหญิงหมดประจำเดือน [โพสต์เมื่อ 03-10-2559] อ่านเรื่องนี้
ผลจำกัดแคลอรีต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ใหญ่ที่ไม่อ้วน [โพสต์เมื่อ 03-10-2559] อ่านเรื่องนี้
ความเสี่ยงภาวะน้ำตาลต่ำจากการเพิ่มยากลุ่ม DPP-4 inhibitors ร่วมกับ sulphonylureas [โพสต์เมื่อ 03-10-2559] อ่านเรื่องนี้
เคมีรังสีบำบัดและเคมีบำบัดต่อการรอดชีพในมะเร็งตับอ่อน [โพสต์เมื่อ 03-10-2559] อ่านเรื่องนี้