หัวข้อ
โลกกว้างทางแพทย์
Fluticasone furoate และ Vilanterol ต่อการรอดชีพในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังและมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด [โพสต์เมื่อ 03-10-2559] อ่านเรื่องนี้
Ixazomib, Lenalidomide และ Dexamethasone สำหรับ Multiple Myeloma [โพสต์เมื่อ 03-10-2559] อ่านเรื่องนี้
การเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนและการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในผู้ป่วยความเสี่ยงปานกลาง [โพสต์เมื่อ 03-10-2559] อ่านเรื่องนี้
การชักนำการคลอดด้วย Misoprostol เทียบกับ Foley Catheter [โพสต์เมื่อ 23-08-2559] อ่านเรื่องนี้
แนวโน้มโรคเบาหวานทั่วโลกนับจากปี ค.ศ.1980 [โพสต์เมื่อ 23-08-2559] อ่านเรื่องนี้
ความสัมพันธ์ทำงานกะดึกและความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้หญิง [โพสต์เมื่อ 23-08-2559] อ่านเรื่องนี้
ผลลัพธ์ของ SGLT2 inhibitors ต่อเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการเสียชีวิตและความปลอดภัยในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 [โพสต์เมื่อ 23-08-2559] อ่านเรื่องนี้
รูปแบบการเดินทางและโรคอ้วนวัยกลางคน [โพสต์เมื่อ 23-08-2559] อ่านเรื่องนี้
อายุและเพศต่อประสิทธิผลและความทนต่อ β-blockers ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มีการบีบตัวของหัวใจลดลง [โพสต์เมื่อ 23-08-2559] อ่านเรื่องนี้
ยาต้านซึมเศร้าและความเสี่ยงหัวใจและหลอดเลือดในคนอายุ 20-64 ปี [โพสต์เมื่อ 23-08-2559] อ่านเรื่องนี้
การรักษาภายในหลอดเลือดและการรักษาด้วยยาอย่างเดียวในโรคหลอดเลือดสมองตีบ [โพสต์เมื่อ 23-08-2559] อ่านเรื่องนี้
ประเมินซ้ำสมมติฐานอาหาร-หัวใจ [โพสต์เมื่อ 08-08-2559] อ่านเรื่องนี้
การรักษาเบาหวานและความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน [โพสต์เมื่อ 08-08-2559] อ่านเรื่องนี้
การรักษาด้วย Methotrexate อย่างเดียว และ Methotrexate แบบผสมผสานในข้ออักเสบรูมาตอยด์ [โพสต์เมื่อ 08-08-2559] อ่านเรื่องนี้
ปัจจัยเสี่ยงครรภ์เป็นพิษในระยะเริ่มตั้งครรภ์ [โพสต์เมื่อ 08-08-2559] อ่านเรื่องนี้
การผ่าตัดทำการเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด [โพสต์เมื่อ 08-08-2559] อ่านเรื่องนี้
ความสัมพันธ์ของ Pembrolizumab และการตอบสนองเซลล์มะเร็งต่อการรอดชีพในผู้ป่วยมะเร็งชนิดเมลาโนมาระยะแพร่กระจาย [โพสต์เมื่อ 08-08-2559] อ่านเรื่องนี้
Aliskiren, Enalapril หรือ Aliskiren ร่วมกับ Enalapril ในหัวใจล้มเหลว [โพสต์เมื่อ 08-08-2559] อ่านเรื่องนี้
ความเสี่ยงสโตรค 1 ปีหลังสมองขาดเลือดชั่วคราวหรือสโตรคไม่รุนแรง [โพสต์เมื่อ 08-08-2559] อ่านเรื่องนี้
ยากลุ่ม Incretin based และความเสี่ยงต่อมะเร็งตับอ่อน [โพสต์เมื่อ 06-06-2559] อ่านเรื่องนี้