หัวข้อ
โลกกว้างทางแพทย์
หูชั้นนอกอักเสบ…ควรหรือไม่ควรใช้ยาใด [โพสต์เมื่อ 05-07-2562] อ่านเรื่องนี้
ทางเลือกใหม่ในการรักษาภาวะตาแดงจากการติดเชื้อไวรัส [โพสต์เมื่อ 05-07-2562] อ่านเรื่องนี้
DOAC…ดี แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย [โพสต์เมื่อ 05-07-2562] อ่านเรื่องนี้
บุคลากรทางการแพทย์ควรคิดอย่างไรก่อนจ่ายยาปฏิชีวนะ [โพสต์เมื่อ 05-07-2562] อ่านเรื่องนี้
2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease [โพสต์เมื่อ 11-06-2562] อ่านเรื่องนี้
Guideline on Cholesterol Management: 2018 Update [โพสต์เมื่อ 11-06-2562] อ่านเรื่องนี้
การใช้ Tramadol ในผู้ป่วยข้อเสื่อมอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่าการใช้ NSAIDs [โพสต์เมื่อ 11-06-2562] อ่านเรื่องนี้
ควรเลือกใช้ ACEI หรือ ARB เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง หรือในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย [โพสต์เมื่อ 11-06-2562] อ่านเรื่องนี้
โรคอ้วนและความเสี่ยง GFR decline  [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
เปรียบเทียบ Rituximab, Abatacept และ Tocilizumab ใน RA ดื้อต่อ TNFi [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
ความเสี่ยงโรคร้ายจากการรับประทานของทอด [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
ผล Aspirin ป้องกันเหตุการณ์ของหัวใจและหลอดเลือด และเลือดออก [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
Dapagliflozin และ CV Outcomes ในเบาหวานชนิดที่ 2 [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
ผลลัพธ์ Levodopa ในผู้ป่วยพาร์กินสัน [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
ประเมินความเสี่ยงมะเร็งรังไข่จากผลอัลตราซาวนด์ [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
ออกกำลังกายชะลอความเสื่อมด้านหน้าที่ในผู้ป่วยสูงอายุนอนโรงพยาบาล [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
การใช้ Allopurinol และโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเกาต์ [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
ดื่มน้ำลดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในหญิงก่อนวัยทอง [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
ผลลัพธ์ Amitriptyline โด๊สต่ำสำหรับปวดหลังส่วนล่าง [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
ผลลัพธ์การให้ Corticosteroid ในผู้ป่วย Sepsis [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้