หัวข้อ
โลกกว้างทางแพทย์
ถึงแม้จะเป็น Selective β1-blocker ก็อาจไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย COPD อีกต่อไป [โพสต์เมื่อ 28-01-2563] อ่านเรื่องนี้
PEG อาจไม่ใช่ยาระบายที่ดีที่สุดสำหรับเด็กชาวไทย [โพสต์เมื่อ 28-01-2563] อ่านเรื่องนี้
บทบาทของ Low-dose macrolides ใน Chronic sinusitis [โพสต์เมื่อ 28-01-2563] อ่านเรื่องนี้
ข้อควรพิจารณาก่อนเลือกใช้ DOAC ในผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ [โพสต์เมื่อ 28-01-2563] อ่านเรื่องนี้
เส้นรอบคอ ตัวชี้วัดใหม่ของภาวะ Metabolic syndrome? [โพสต์เมื่อ 19-12-2562] อ่านเรื่องนี้
สถานการณ์การประเมินผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงของประเทศไทยในปัจจุบัน [โพสต์เมื่อ 19-12-2562] อ่านเรื่องนี้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพของประชาชนชาวไทย [โพสต์เมื่อ 19-12-2562] อ่านเรื่องนี้
เครื่องมือต้นทุนต่ำสำหรับประเมินการอุดตันของโพรงจมูก [โพสต์เมื่อ 19-12-2562] อ่านเรื่องนี้
ประสิทธิผลของการใช้เครื่องมือบริหารน้ำเกลือล้างจมูกในผู้ป่วยชาวไทย [โพสต์เมื่อ 04-11-2562] อ่านเรื่องนี้
HLA genotype บางชนิดมีความสัมพันธ์กับการแพ้ยากลุ่ม Beta-lactam ในผู้ป่วยเด็กชาวไทย [โพสต์เมื่อ 04-11-2562] อ่านเรื่องนี้
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูงจะมีโอกาสเกิดภาวะไตวายเรื้อรังเพิ่มขึ้น [โพสต์เมื่อ 04-11-2562] อ่านเรื่องนี้
เครื่องมือประเมินการควบคุมอาการของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดในเด็ก [โพสต์เมื่อ 04-11-2562] อ่านเรื่องนี้
Double-dose INCS อาจเป็นทางเลือกที่ดีในการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในกรณีที่ใช้ INCS ในขนาดปกติแล้วยังไม่ตอบสนองต่อการรักษาในผู้ใหญ่ [โพสต์เมื่อ 02-10-2562] อ่านเรื่องนี้
วิธีการตรวจช่องปากและลำคอแบบใหม่สำหรับแยกโรคคอหอยอักเสบและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน [โพสต์เมื่อ 02-10-2562] อ่านเรื่องนี้
ควันที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาหารอาจส่งผลต่อสุขภาพได้ [โพสต์เมื่อ 02-10-2562] อ่านเรื่องนี้
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเป้าหมายได้ของผู้ป่วยชาวไทย [โพสต์เมื่อ 02-10-2562] อ่านเรื่องนี้
ยาลดระดับไขมันในเลือดต้องรับประทานก่อนนอน จริงหรือไม่ [โพสต์เมื่อ 15-08-2562] อ่านเรื่องนี้
ค่า INR ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยชาวไทยที่มีภาวะ atrial fibrillation และได้รับยาวาร์ฟารินเพื่อป้องกันภาวะ stroke ควรมีค่าเท่าใด [โพสต์เมื่อ 15-08-2562] อ่านเรื่องนี้
ค่า INR ที่เหมาะสมสำหรับคนไทยเพื่อติดตามการป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลัง mechanical mitral valve replacement ด้วยการใช้ยาวาร์ฟาริน ควรมีค่าเท่าใด [โพสต์เมื่อ 15-08-2562] อ่านเรื่องนี้
ออกกำลังกาย หรือใช้ยา อย่างใดลดความดันโลหิตได้ดีกว่ากัน [โพสต์เมื่อ 15-08-2562] อ่านเรื่องนี้