หัวข้อ
เฉพาะโรค
Myxedema coma [โพสต์เมื่อ 04-02-2558] อ่านเรื่องนี้
การรักษาผิวหนังอักเสบเรื้อรัง [โพสต์เมื่อ 22-01-2558] อ่านเรื่องนี้
การดูแลระบบทางเดินหายใจในขณะขนย้ายผู้ป่วย (Respiratory Care in Transportation) [โพสต์เมื่อ 20-01-2558] อ่านเรื่องนี้
การดูแลผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอุบัติเหตุ (Trauma in Pregnancy) [โพสต์เมื่อ 23-12-2557] อ่านเรื่องนี้
การดูแลระบบทางเดินหายใจ (Airway Care) [โพสต์เมื่อ 26-11-2557] อ่านเรื่องนี้
กายวิภาคและสรีรวิทยาในหญิงตั้งครรภ์ [โพสต์เมื่อ 26-11-2557] อ่านเรื่องนี้
ภาวะที่มีลมในช่องเยื่อหุ้มปอด (Pneumothorax) [โพสต์เมื่อ 28-10-2557] อ่านเรื่องนี้
ภาวะฉุกเฉินจากน้ำตาลในเลือดสูง [โพสต์เมื่อ 06-10-2557] อ่านเรื่องนี้
ภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นหลอดเลือดดำที่ขาและในปอด [โพสต์เมื่อ 12-09-2557] อ่านเรื่องนี้
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia) [โพสต์เมื่อ 09-09-2557] อ่านเรื่องนี้
ยาสเตียรอยด์กับการรักษาไข้เลือดออก [โพสต์เมื่อ 09-09-2557] อ่านเรื่องนี้
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) [โพสต์เมื่อ 24-07-2557] อ่านเรื่องนี้
การรักษาไมเกรนด้วยยา sumatriptan [โพสต์เมื่อ 10-07-2557] อ่านเรื่องนี้
โรคหอบหืด (Asthma) [โพสต์เมื่อ 09-07-2557] อ่านเรื่องนี้
การใส่ท่อทางเดินหายใจชนิดรวดเร็ว (Rapid Sequence Intubation) [โพสต์เมื่อ 19-06-2557] อ่านเรื่องนี้
Ankle block สำหรับทำหัตถการบริเวณเท้าในภาวะฉุกเฉิน [โพสต์เมื่อ 03-06-2557] อ่านเรื่องนี้
อุบัติเหตุในผู้สูงอายุ (Geriatric Trauma) [โพสต์เมื่อ 21-05-2557] อ่านเรื่องนี้
การรักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยยา Alpha blockers [โพสต์เมื่อ 30-04-2557] อ่านเรื่องนี้
การรักษาประคับประคองในภาวะติดเชื้อเข้ากระแสเลือด [โพสต์เมื่อ 30-04-2557] อ่านเรื่องนี้
การรักษาภาวะติดเชื้อเข้ากระแสเลือดที่ห้องฉุกเฉิน [โพสต์เมื่อ 18-04-2557] อ่านเรื่องนี้