หัวข้อ
Get Up
Metformin ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดรุ่นเก่าที่ยังคงค้นพบประโยชน์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ [โพสต์เมื่อ 03-09-2562] อ่านเรื่องนี้
วัคซีนไข้เลือดออก ใครควรฉีด ใครไม่ควรฉีด? [โพสต์เมื่อ 15-08-2562] อ่านเรื่องนี้
Contact lens อันตรายใกล้ตาหากดูแลรักษาไม่เหมาะสม [โพสต์เมื่อ 15-08-2562] อ่านเรื่องนี้
ควร หรือไม่ควรรักษา white coated hypertension? [โพสต์เมื่อ 15-08-2562] อ่านเรื่องนี้
การดื่มเครื่องดื่มชูกำลังอาจเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด [โพสต์เมื่อ 15-08-2562] อ่านเรื่องนี้
ผู้ที่ได้รับยากลุ่ม Statins สำหรับการป้องกันปฐมภูมิ หากมี LDL-C ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 40 จะถือว่าไม่เพียงพอที่จะป้องกัน และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ [โพสต์เมื่อ 05-07-2562] อ่านเรื่องนี้
แอปพลิเคชันคัดกรองการได้ยินผิดปกติ [โพสต์เมื่อ 05-07-2562] อ่านเรื่องนี้
การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพียงวันละครั้งก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองแล้ว [โพสต์เมื่อ 05-07-2562] อ่านเรื่องนี้
คำแนะนำการรักษาภาวะอ้วนเกินสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ปฐมภูมิในปัจจุบัน [โพสต์เมื่อ 05-07-2562] อ่านเรื่องนี้
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยติดตามผู้ป่วยแบบเฉพาะราย [โพสต์เมื่อ 11-06-2562] อ่านเรื่องนี้
การใช้ Telemedicine ในการแจ้งข่าวร้ายแก่ผู้ป่วยว่าเป็นโรคร้ายแรงเกินกว่าจะรักษาได้ ทำให้ญาติไม่พอใจเป็นอย่างมาก [โพสต์เมื่อ 11-06-2562] อ่านเรื่องนี้
การรับประทานอาหารบางชนิดอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ [โพสต์เมื่อ 11-06-2562] อ่านเรื่องนี้
ความสัมพันธ์ของการสัมผัสมลพิษทางอากาศกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคจิตในวัยรุ่น [โพสต์เมื่อ 11-06-2562] อ่านเรื่องนี้
ความดันโลหิตสูงช่วงวัยรุ่นโยงโรคไตวัยกลางคน [โพสต์เมื่อ 30-04-2562] อ่านเรื่องนี้
เอฟดีเอยกระดับควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า [โพสต์เมื่อ 30-04-2562] อ่านเรื่องนี้
นอนกลางวันช่วยลดความดันโลหิต [โพสต์เมื่อ 30-04-2562] อ่านเรื่องนี้
เครียดงานเพิ่มเสี่ยงเบาหวานในผู้หญิง [โพสต์เมื่อ 30-04-2562] อ่านเรื่องนี้
สหรัฐอเมริกาอนุมัติยา Trifluridine/Tipiracil ในข้อบ่งชี้โรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่ผ่านการรักษามาก่อน [โพสต์เมื่อ 30-04-2562] อ่านเรื่องนี้
นักวิทยาศาสตร์พัฒนาวัสดุปิดแผลสุดล้ำ [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้
นิวยอร์กออกโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้างบ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ [โพสต์เมื่อ 10-04-2562] อ่านเรื่องนี้