หัวข้อ
Get Up
เทคโนโลยีสุขภาพทางไกลกับโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง [โพสต์เมื่อ 26-02-2563] อ่านเรื่องนี้
มีแนวโน้มใช้ยากลุ่ม ARBs ลดลงหลังตรวจพบสารปนเปื้อนกลุ่ม Nitrosamine [โพสต์เมื่อ 26-02-2563] อ่านเรื่องนี้
ถึงเวลาเอาจริงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า [โพสต์เมื่อ 28-01-2563] อ่านเรื่องนี้
การประยุกต์ใช้ Clinical scoring tools สำหรับวางแผนรักษาโรคคออักเสบและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันสำหรับงานเภสัชกรชุมชนในบริบทของประเทศไทย [โพสต์เมื่อ 28-01-2563] อ่านเรื่องนี้
Maltepe Escort Bayan ve Kaliteli Escortlar. [โพสต์เมื่อ 28-01-2563] อ่านเรื่องนี้
วัคซีนป้องกันโรคหัวใจ [โพสต์เมื่อ 28-01-2563] อ่านเรื่องนี้
สถานการณ์ทางสุขภาพของ LGBT ในประเทศไทย [โพสต์เมื่อ 14-01-2563] อ่านเรื่องนี้
ระบบตรวจจับอาการและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย [โพสต์เมื่อ 14-01-2563] อ่านเรื่องนี้
Vitamin E Acetate ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคปอด [โพสต์เมื่อ 14-01-2563] อ่านเรื่องนี้
เทคนิคการอ่านงานวิจัย AI/Machine Learning ทางการแพทย์ [โพสต์เมื่อ 14-01-2563] อ่านเรื่องนี้
กัญชาไม่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยจิตเวชทุกโรค และอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงได้ [โพสต์เมื่อ 19-12-2562] อ่านเรื่องนี้
การลด non-HDL อาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ [โพสต์เมื่อ 19-12-2562] อ่านเรื่องนี้
ข้อบ่งใช้ใหม่ของยา Rivaroxaban [โพสต์เมื่อ 19-12-2562] อ่านเรื่องนี้
แนวทางการเลือกใช้ DOAC ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแบบเฉพาะราย [โพสต์เมื่อ 02-10-2562] อ่านเรื่องนี้
Cut points ของค่าระดับไขมันในเลือดที่ผิดปกติ หากตรวจโดยไม่อดอาหาร [โพสต์เมื่อ 02-10-2562] อ่านเรื่องนี้
นวัตกรรมการวัดความดันโลหิตแบบใหม่ผ่าน Smartphone [โพสต์เมื่อ 02-10-2562] อ่านเรื่องนี้
ประเด็นที่สำคัญของแนวทางการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงของประเทศไทยฉบับล่าสุด [โพสต์เมื่อ 02-10-2562] อ่านเรื่องนี้
บริโภคไขมันอย่างไรจึงจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ [โพสต์เมื่อ 03-09-2562] อ่านเรื่องนี้
การเกิดภาวะความดันโลหิตสูงตั้งแต่อายุน้อยอาจเสี่ยงต่อการเกิด target organ damage ได้มากขึ้น [โพสต์เมื่อ 03-09-2562] อ่านเรื่องนี้
ไม่ควรให้ SABA อย่างเดียวในการรักษาผู้ป่วยโรคหืด [โพสต์เมื่อ 03-09-2562] อ่านเรื่องนี้