หัวข้อ
โลกกว้างทางแพทย์
พยากรณ์ความเสี่ยงกระดูกหักหลังหยุด Alendronate แล้ว 4-5 ปี [โพสต์เมื่อ 09-09-2557] อ่านเรื่องนี้
Androgen-Deprivation Therapy สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก [โพสต์เมื่อ 09-09-2557] อ่านเรื่องนี้
ยาสมาธิสั้น/ไฮเปอร์และพฤติกรรมฆ่าตัวตาย [โพสต์เมื่อ 20-08-2557] อ่านเรื่องนี้
การรักษาฟื้นฟูเพื่อเพิ่มการฟื้นตัวระหว่างการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ [โพสต์เมื่อ 20-08-2557] อ่านเรื่องนี้
การออกกำลังกายและพฤติกรรมเคลื่อนไหวน้อย ต่อความเสี่ยงเบาหวานชนิดที่ 2 ในหญิงเบาหวานตั้งครรภ์ [โพสต์เมื่อ 20-08-2557] อ่านเรื่องนี้
ผล insulin analogues ต่อน้ำตาลในเลือดต่ำรุนแรง ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 เสี่ยงน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นซ้ำ [โพสต์เมื่อ 20-08-2557] อ่านเรื่องนี้
ผลของ Everolimus ต่อการรอดชีวิตในมะเร็งตับระยะลุกลามหลัง Sorafenib [โพสต์เมื่อ 20-08-2557] อ่านเรื่องนี้
Atrial Fibrillation ในสโตรคไม่ทราบสาเหตุ [โพสต์เมื่อ 20-08-2557] อ่านเรื่องนี้
การลดลงของ eGFR ต่อความเสี่ยงไตวายและเสียชีวิต [โพสต์เมื่อ 20-08-2557] อ่านเรื่องนี้
ตรวจเต้านมด้วยเอกซเรย์ 3 มิติร่วมกับเอกซเรย์ 2 มิติระบบดิจิตอล [โพสต์เมื่อ 20-08-2557] อ่านเรื่องนี้
การใช้ยาต้านซึมเศร้าและพฤติกรรมฆ่าตัวตาย [โพสต์เมื่อ 06-08-2557] อ่านเรื่องนี้
ฉายแสงหลังตัดเต้านมและผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองรักแร้ [โพสต์เมื่อ 06-08-2557] อ่านเรื่องนี้
ยาต้านซึมเศร้าระหว่างตั้งครรภ์และความเสี่ยงหัวใจพิการ [โพสต์เมื่อ 06-08-2557] อ่านเรื่องนี้
การให้ยาละลายลิ่มเลือดสำหรับลิ่มเลือดอุดตันในปอด ต่อความเสี่ยงการตายทุกสาเหตุ เลือดออก และเลือดออกในสมอง [โพสต์เมื่อ 06-08-2557] อ่านเรื่องนี้
วิตามินดีและการเสียชีวิต [โพสต์เมื่อ 06-08-2557] อ่านเรื่องนี้
ความเสี่ยงเลือดออกในผู้ป่วยหลอดเลือดดำอุดตันที่ได้ NSAID หรือ Aspirin [โพสต์เมื่อ 06-08-2557] อ่านเรื่องนี้
β-blocker ก่อนผ่าตัดใน CABG [โพสต์เมื่อ 06-08-2557] อ่านเรื่องนี้
ความดันเลือดซิสโตลิกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด [โพสต์เมื่อ 06-08-2557] อ่านเรื่องนี้
ความเสี่ยงโรคไตระยะสุดท้ายและเสียชีวิตหลัง Cardiovascular Events ในโรคไตเรื้อรัง  [โพสต์เมื่อ 22-07-2557] อ่านเรื่องนี้
นมสูตรผ่านการย่อย และ β-Cell Autoimmunity  [โพสต์เมื่อ 22-07-2557] อ่านเรื่องนี้