หัวข้อ
โลกกว้างทางแพทย์
Liraglutide ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ฉีดอินซูลินหลายครั้ง [โพสต์เมื่อ 18-12-2558] อ่านเรื่องนี้
การเปิดหลอดเลือดและออกกำลังกายในหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบและ Intermittent Claudication [โพสต์เมื่อ 18-12-2558] อ่านเรื่องนี้
Prophylactic antibiotics หลังสโตรค เพื่อลดปอดอักเสบในผู้ป่วยกลืนลำบาก [โพสต์เมื่อ 18-12-2558] อ่านเรื่องนี้
อัตราตายส่วนเกินในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 [โพสต์เมื่อ 18-12-2558] อ่านเรื่องนี้
Cabozantinib และ Everolimus ใน Advanced Renal-Cell Carcinoma [โพสต์เมื่อ 18-12-2558] อ่านเรื่องนี้
ผลลัพท์ต่อทารกจากมารดาตรวจพบมะเร็งระหว่างตั้งครรภ์ [โพสต์เมื่อ 18-12-2558] อ่านเรื่องนี้
การศึกษาเปรียบเทียบผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม [โพสต์เมื่อ 30-11-2558] อ่านเรื่องนี้
ผล PPI ต่อความเสี่ยงเลือดออกทางเดินอาหารในผู้ป่วย Post-MI ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดและ NSAID [โพสต์เมื่อ 30-11-2558] อ่านเรื่องนี้
Inhaled Budesonide สำหรับป้องกัน Bronchopulmonary Dysplasia [โพสต์เมื่อ 30-11-2558] อ่านเรื่องนี้
การปนเปื้อนผิวหนังและเสื้อผ้าระหว่างถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล [โพสต์เมื่อ 30-11-2558] อ่านเรื่องนี้
เสริมแคลเซียมและวิตามินดี เพื่อป้องกัน Colorectal Adenomas [โพสต์เมื่อ 30-11-2558] อ่านเรื่องนี้
ค่าน้ำตาลแรกเกินและพัฒนาการระบบประสาทที่ 2 ปี [โพสต์เมื่อ 30-11-2558] อ่านเรื่องนี้
ความสัมพันธ์ของการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และการนอนโรงพยาบาลด้วยปอดอักเสบจากไข้หวัดใหญ่ [โพสต์เมื่อ 30-11-2558] อ่านเรื่องนี้
กายภาพบำบัดและการรักษามาตรฐานในปวดหลังส่วนล่าง [โพสต์เมื่อ 30-11-2558] อ่านเรื่องนี้
พฤติกรรมดื่มเหล้าและความเสี่ยงมะเร็ง [โพสต์เมื่อ 30-09-2558] อ่านเรื่องนี้
อาหารเผ็ดลดอัตราตายรวม/จำเพาะโรค [โพสต์เมื่อ 30-09-2558] อ่านเรื่องนี้
Tinzaparin vs Warfarin สำหรับหลอดเลือดดำอุดตันเฉียบพลัน [โพสต์เมื่อ 30-09-2558] อ่านเรื่องนี้
Liraglutide สำหรับลดน้ำหนักในเบาหวานชนิดที่ 2 [โพสต์เมื่อ 30-09-2558] อ่านเรื่องนี้
Troponin และเหตุการณ์ของโรคหัวใจในผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดคงที่และเบาหวาน [โพสต์เมื่อ 30-09-2558] อ่านเรื่องนี้
ดนตรีช่วยฟื้นตัวหลังผ่าตัด [โพสต์เมื่อ 30-09-2558] อ่านเรื่องนี้