หัวข้อ
โลกกว้างทางแพทย์
Intermittent Hypoxemia หรือ Bradycardia ต่อการตายหรือพิการในทารกคลอดก่อนกำหนด [โพสต์เมื่อ 30-09-2558] อ่านเรื่องนี้
ผลลัพธ์เสริมฮอร์โมนเพศชายต่อหลอดเลือดแดงแข็งในชายสูงอายุ [โพสต์เมื่อ 30-09-2558] อ่านเรื่องนี้
Wells Score สำหรับหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตันในผู้ป่วยใน [โพสต์เมื่อ 07-09-2558] อ่านเรื่องนี้
Metformin ต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหัวใจระหว่าง CABG ในผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวาน [โพสต์เมื่อ 07-09-2558] อ่านเรื่องนี้
Aromatase Inhibitors และ Tamoxifen ในมะเร็งเต้านมระยะแรก [โพสต์เมื่อ 07-09-2558] อ่านเรื่องนี้
Protective Ventilation ระหว่างผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนทางเดินหายใจหลังผ่าตัด [โพสต์เมื่อ 07-09-2558] อ่านเรื่องนี้
บริโภคเครื่องดื่มผสมน้ำตาล และอุบัติการณ์โรคเบาหวานชนิดที่ 2 [โพสต์เมื่อ 07-09-2558] อ่านเรื่องนี้
พยากรณ์โรคเบาหวานชนิดที่ 2 จากน้ำหนักแรกเกิดและพฤติกรรมบั่นทอนสุขภาพ [โพสต์เมื่อ 07-09-2558] อ่านเรื่องนี้
ผลลัพธระยะยางของ Abdominal Aortic Aneurysm ในผู้ป่วยเมดิแคร์ [โพสต์เมื่อ 07-09-2558] อ่านเรื่องนี้
Pioglitazone และความเสี่ยงมะเร็งในผู้ป่วยเบาหวาน [โพสต์เมื่อ 07-09-2558] อ่านเรื่องนี้
ผลกระทบเบาหวานในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว [โพสต์เมื่อ 02-09-2558] อ่านเรื่องนี้
ค่าการพยากรณ์จากแรงบีบมือ [โพสต์เมื่อ 02-09-2558] อ่านเรื่องนี้
ปัจจัยเสี่ยงการตายคลอดเกิดซ้ำ [โพสต์เมื่อ 02-09-2558] อ่านเรื่องนี้
ความเสี่ยงเลือกออกในกะโหลกศีรษะในผู้ใช้ยาต้านซึมเศร้าร่วมกับ NSAIDs [โพสต์เมื่อ 02-09-2558] อ่านเรื่องนี้
ผลลัพธ์ทางคลินิกระยะยาวจาก SVT [โพสต์เมื่อ 02-09-2558] อ่านเรื่องนี้
การทำงานของปอดที่นำไปสู่ปอดอุดกั้นเรื้อรัง [โพสต์เมื่อ 02-09-2558] อ่านเรื่องนี้
Sitagliptin ต่อผลลัพธ์ด้านหัวใจและหลอดเลือดในโรคเบาหวานชนิดที่ 2 [โพสต์เมื่อ 02-09-2558] อ่านเรื่องนี้
Palbociclib ในมะเร็งเต้านมตัวรับสัญญาณฮอร์โมนเป็นบวก [โพสต์เมื่อ 02-09-2558] อ่านเรื่องนี้
ผลเลิกสูบบุหรี่ต่อการคุมน้ำตาลในเบาหวานชนิดที่ 2 [โพสต์เมื่อ 27-07-2558] อ่านเรื่องนี้
Pembrolizumab สำหรับเมลาโนมาดื้อต่อ Ipilimumab [โพสต์เมื่อ 27-07-2558] อ่านเรื่องนี้